NOVINKY

arr3REGISTRACE SE VYPLATÍREGISTRACÍ NYNÍ ZÍKÁVÁTE SLEVU 8% NA VŠE , VÍCE ( klik na obrázek) ...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Kontakty

Anionka - Petr Fiedler, s.r.o.
Náměstí T.G.M.321
58301 Chotěboř
tel: 777308237 - Fiedlerová
eshop@anionka.czBioprotect na mobil

 

 

 Řadit podle 
Výrobce  

 

CENA 390,00 Kč


slide

 

Elektrosmog – elektromagnetické záření

Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

Elektromagnetický smog zatěžující naše životní prostředí, je všudypřítomným a bohužel neustále se zvyšujícím problémem. Jsme permanentně vystaveni jak přirozenému záření, které zde bylo vždy, tak i nepřirozenému, které vzniká okolo elektro-zařízení a vyzařuje v určitých frekvencích milionkrát silněji. Každé elektrické zařízení, jako např. televizory, počítače, světla, lampy, el.vedení, wifi, rádia, mikrovlnky, Hifi, automobily, vysílače mobilních operátorů…vytváří elektromagnetické zářící pole. Rozšířením mobilních telefonů se problematika elektrosmogu ještě mnohonásobně zvýraznila. Většina z nás si už život bez zmiňovaných vymožeností dnešní doby nedokáže ani představit, přičemž si neuvědomujeme, že vystavujeme organizmus nebezpečnému elektromagnetickému záření a ohrožujeme tím své zdraví. Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

 

 

 Naše tělní buňky

Neurony Uvědomímeli si, že funkce našeho těla jsou řízeny nízkofrekvenčními elektrickými impulsy, a že naše tělo se skládá ze 70% z vody, která je vynikajícím vodičem a nosičem informací, tak pochopíme, že naše buňky jsou součástí nejen chemického, ale i elektrického systému těla, a že jsou velice citlivé na elektromagnetické pole okolo nás. Je zřejmé, že veškeré okolní záření (elektrosmog) impulsy našeho těla ovlivňuje, ba dokonce naše tělo jej pohlcuje jako houba. Díky tomuto vznikají poruchy v biologických procesech, na základě „falešných příkazů“ elektromagnetickým polem. Tento proces způsobí tzv. „STRES BUNĚK“ následně vedoucí k možným dysfunkcím či poškození zdraví.

 

Co je „STRES BUNĚK“ ?

Naše tělo obsahuje cca. 60 až 80 biliónů buněk . Ve zdravém těle plní každá buňka jí svěřenou funkci správně. Ale u buněk, které se díky negativním okolním vlivům nacházejí ve “STRESU“ je jejich funkce narušena nebo dokonce zcela selže. Dojde-li k většímu rozsahu narušení buněk nebo dokonce jejich skupin, nastává výpadek funkcí s následkem celé řady zdravotních potíží.

Buňky mezi sebou a okolím přenášejí prostřednictvím buněčné membrány informace a energii. V zásadě uvnitř buňky převažují negativně nabité ionty nad vnějšími kladně nabitými ionty. V důsledku rozdílné koncentrace odlišně nabitých iontů vzniká na buněčné membráně elektrické napětí, které je obvykle mezi 65-80mV. Toto napětí je regulováno malými iontovými kanálky nacházející se v membráně buňky. Dojde-li v důsledku buněčného stresu k uzavření kanálků, nastává blokace výměny energie a informací, přičemž současně klesá přirozené napětí buněčné membrány. Díky tomuto jevu jsou buněčné funkce negativně ovlivněny a ústí v zdravotní problémy všeho druhu.

Pomocí ELEKTROAKUPUNKTURY (Dr. Voll) je možné odhalit „STRES BUNĚK“ a určit jeho příčinu.

 

Biologicky škodlivý vliv na organizmus má především „Podélné vlnění“, které je součástí měřitelného „Příčného vlnění“.

 

Elektroakupunktura EAV podle Dr. Voll je nejjednodušší metoda k prokázání účinnosti BioProtect produktů. Vlastní měření trvá pouze několik sekund, takže se v krátké době nechá realizovat vícekrát.

 

U testované osoby byl nejprve změřen okamžitý bioenergetický stav, přičemž hodnoty měření byly zaznamenány jako výchozí. Následně testovaná osoba telefonovala cca. 10 min mobilním telefonem a měření se opakovalo. Na stejných měřených bodech došlo ke změně jejich původních hodnot o cca. 30 jednotek, což představuje enormní zátěž organizmu. Následně byl použitý mobil opatřen BioProtect Handy čipem a testovaná osoba po cca. 30 minutách, kdy došlo k regeneraci buňek od předchozího stresu,  opětovně telofonovala asi 10 minut. Poslední, třetí, měření vykázalo identické hodnoty s prvním měřením, které reprezentovalo nezatížený výchozí stav, tzn. nulová zátěž. Tento negativní vliv elektromagnetického záření mobilů se dá jednoduše za nasazení BioProtect-Handy neutralizovat, aniž by došlo k omezení funkčnosti nebo výkonu telefonu.

Druhý experiment byl proveden na běžném administrativním pracovišti, kdy byl opětovně zjištěn výchozí bioenergetický stav měřené osoby, který byl v tomto případě cca. 25 jednotek mimo normál. Měření zřetelně prokázalo negativní vliv prostředí (Na pracovišti se nacházel : PC, tiskárna, lampa, elektrické kabely, telefon, mobil,….). Zatížená osoba obratem zavěsila na krk BioProtect-Card. Následné opakované měření proběhlo po určité době s postupně lepšícími se hodnotami až k normálu.

 

Zdravotní problémy

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které může vést k následujícím zdravotním symptomům:

 • Nespavost
 • Nervozita a neklid
 • Únava
 • Snížení výkonu
 • Bolesti hlavy, migrény
 • Hučení v uších
 • Pomočování
 • Erektilní dysfunkce
 • Poruchy paměti
 • Alergie
 • Pocení
 • Poruchy soustředění a učení
 • Poruchy oběhu krve
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Zhroucení imunitního systému
 • Leukémie
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Genetické změny
 • Rakovina

Elektrosmog a jeho vlnové složení

 

Na základě výzkumu bylo prokázáno, že elektromagnetické vlny jsou dvojího charakteru.

 

Příčné vlnění

Jednou se elektromagnetické vlny objevují  jako příčné,  jejichž vlnění je kolmé na směr šíření, obdobně jako u vlny na vodní hladině, kdy se vlna pohybuje nahoru a dolu při současném horizontálním pohybu vpřed. Jako když hodíte kámen do vody.  Toto vlnění je dnes využíváno  k technickým účelům a je měřitelné dostupnými měřícími přístroji. Příčné vlnění bylo pojmenováno po jeho objeviteli panu Hertzovi a jeho frekvence se měří ve stejnojmenné jednotce Hertz [Hz].  Je taktéž označováno jako „Transversální vlnění“

 

Podélné vlnění  („Tesla vlnění“)

Druhou složkou elektromagnetického vlnění je podélné (longitudální) vlnění, které již před mnoha lety objevil a popsal Nikola Tesla. Často bývá toto vlnění nazýváno Tesla vlnou nebo také skalární vlnění. Podélné vlnění kmitá podélně ke směru jeho šíření. Bohužel, podélné vlnění není dodnes měřitelné běžnými měřícími přístroji, byť má na naše zdraví značný biologický vliv.

Podélné vlnění je měřitelné pouze prostřednictvím biologických měřících metod, jako je například ELEKTROAKUPUNKTURA (Dr. Voll) , KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST, dále je zjistitelné prostřednictvím krevního obrazu při mikroskopii v zástinu (darkfield microscopy), změnami na EEG a dalšími fyziologickými měřeními. Lze je taktéž doložit při růstových pokusech na rostlinách.

 

BioProtect produkty prokazatelně chrání před zdraví škodlivým zářením elektromagnetických polí, což bylo rovněž prokázáno krevním obrazem v mikroskopu v zástinu.

 

Testované osobě byl odebrán vzorek krve za běžného denního rytmu, který reprezentuje obraz zdravého člověka (obrázek vlevo) se zřetelně zaoblenými červenými krvinkami volně proudící v řečišti. Tatáž osoba vedla asi 10 minutový rozhovor mobilním telefonem. Po ukončení telefonátu byl odebrán druhý vzorek krve (obrázek vprostřed)., který byl diametrálně odlišný od prvního vzorku. Červené krvinky již neproudily krevním řečištěm, nevykazovaly pravidelný oblý tvar, ale tvořily shluky a řetězce připomínající mince. V odborných kruzích se uvedený stav nazývá „Řetízkování“, který je typický především pro dlouhodobě těžce nemocné osoby nebo pacienty s rakovinou. Třetí obrázek reprezentuje krevní obraz stejné osoby po 10 minutovém telefonátu mobilním telefonem opatřeným BioProtect-Handy čipem. Krvinky proudí neomezeně , mají pravidelný tvar, neřetízkují a jsou schopny plnit svoji úlohu.

Výsledky experimentu potvrzují neutralizující účinnost BioProtect produktů, kdy po použití mobilního telefonu nedochází k řetízkování červených krvinek, kdy krev proudí bez omezení řečištěm a plní svoji úlohu.

 

 

 

 

 

 

Nzg5NTY3N2